شاخص قیمت مصرف کننده روسیه (MoM) بالاتر از انتظارات (-4%) در ماه اوت: واقعی (-0.52%)منبع: https://www.fxstreet.com/news/russia-consumer-price-index-mom-above-expectations-4-in-august-actual-052-202209091600

بخوانید:  پوزیشن خالص CFTC GBP NC انگلستان به -68.1 هزار پوند از -50.4 هزار پوند قبلی کاهش یافته است.