شاخص قیمت صادرات ایالات متحده (MoM) بالاتر از پیش بینی ها (-0.2%) در ژانویه: واقعی (0.8%)منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-export-price-index-mom-above-forecasts-02-in-january-actual-08-202302171331منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-export-price-index-mom-above-forecasts-02-in-january-actual-08-202302171331