شاخص قیمت تولید کننده ماه اکتبر کانادا + 2.4٪ در مقابل + 0.4٪ انتظار می رود

این سری پس از رسیدن به 18 درصد در ماه مارس روند نزولی داشته است، اما از دیدگاه BOC این یک ضربه ناخواسته است. این نشان دهنده جهش قیمت نفت در ماه اکتبر است. خوشبختانه، نفت کاهش یافته است، بنابراین اعداد نوامبر / دسامبر باید کاهش بیشتری را نشان دهند. اگر قیمت کالاها در اطراف این سطوح باقی بماند، PPI در سه ماهه دوم در قلمروی عمیقا منفی قرار خواهد گرفت.


منبع: https://forexlive.com/news/canada-october-producer-price-index-24-vs-04-expected-20221118/

  • قبلی +0.1٪ بود (به 0.0٪ بازبینی شد
  • قیمت‌ها +10.1% سالیانه در مقابل +9.0% قبل (به +9.1%)
  • شاخص قیمت مواد اولیه +1.3% در مقابل -3.2% قبل
  • شاخص قیمت مواد اولیه +10.1% در مقابل +11.0% قبل