شاخص سفارشات جدید خدمات ISM ایالات متحده بالاتر از حد انتظار (57.6) در ژانویه: واقعی (60.4)منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-ism-services-new-orders-index-above-expectations-576-in-january-actual-604-202302031500منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-ism-services-new-orders-index-above-expectations-576-in-january-actual-604-202302031500