شاخص سفارشات جدید خدمات ISM ایالات متحده در دسامبر به 45.2 کمتر از پیش بینی ها (58.5) رسید.شاخص سفارشات جدید خدمات ISM ایالات متحده در دسامبر به 45.2 کمتر از پیش بینی ها (58.5) رسید.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-ism-services-new-orders-index-came-in-at-452-below-forecasts-585-in-december-202301061500