شاخص سفارشات جدید خدمات ISM ایالات متحده در دسامبر به 45.2 کمتر از پیش بینی ها (58.5) رسید.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-ism-services-new-orders-index-came-in-at-452-below-forecasts-585-in-december-202301061500منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-ism-services-new-orders-index-came-in-at-452-below-forecasts-585-in-december-202301061500