شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو ایالات متحده در ژوئیه بالاتر از انتظارات (14-) به 0 رسید.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-richmond-fed-manufacturing-index-came-in-at-0-above-expectations-14-in-july-202207261400