شاخص تولید امپراتوری برای آگوست -31.3 در مقابل برآورد 5

شاخص تولید امپراتوری برای ماه اوت

این داده ها برخلاف نظرسنجی میشیگان است که افزایش اندکی داشته است. هر دو دیدگاه اقتصادی فعلی هستند، یکی از مصرف کنندگان و دیگری از سوی کسب و کارها.

تولید امپراتوری اولین شاخص تولید ماهانه منطقه ای است که توسط برخی مناطق فدرال رزرو منتشر می شود.

سهام کمی پایین تر است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/empire-manufacturing-index-for-august-313-vs-5-estimate-20220815/