شاخص اعتماد مصرف کننده ژاپن در فوریه 31.1 در مقابل 31.0 قبلی

تغییر کمی از نظر احساسات مصرف کننده ژاپن. با نگاهی به جزئیات مهم‌تر، درصد خانوارهایی که پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها در سال آینده «بالا» باشد، 94.3 درصد – 0.5 درصد نسبت به ژانویه افزایش یافته است. که در بالاترین حد خود از سال گذشته باقی می ماند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/japan-february-consumer-confidence-index-311-vs-310-prior-20230302/