شاخص احساسات مصرف کننده کره جنوبی به 90.7 رسید که بالاتر از انتظارات (88) در ژانویه است.شاخص احساسات مصرف کننده کره جنوبی به 90.7 رسید که بالاتر از انتظارات (88) در ژانویه است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/south-korea-consumer-sentiment-index-came-in-at-907-above-expectations-88-in-january-202301252100