شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایالات متحده در ماه می به 59.2 رسید که بالاتر از انتظارات (57.7) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-michigan-consumer-sentiment-index-came-in-at-592-above-expectations-577-in-may-202305261400

بخوانید:  با افزایش نرخ تورم، BOJ ممکن است سقف بازدهی را در سال آینده کاهش دهد