شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایالات متحده در ماه فوریه بالاتر از پیش بینی ها (66.4) به 67 رسید.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-michigan-consumer-sentiment-index-came-in-at-67-above-forecasts-664-in-february-202302241500

بخوانید:  حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده 517 هزار در مقابل برآورد 185 هزار. نرخ بیکاری 3.4 درصد در مقابل 3.5 درصد برآورد شده است