شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایالات متحده بالاتر از انتظارات (64.6) در ژانویه: واقعی (64.9)منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-michigan-consumer-sentiment-index-above-expectations-646-in-january-actual-649-202301271500منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-michigan-consumer-sentiment-index-above-expectations-646-in-january-actual-649-202301271500
بخوانید:  AUDUSD از حمایت در MA 200 روزه به مقاومت در MA 100 روزه حرکت می کند.