شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایالات متحده بالاتر از پیش بینی ها (60.5) در ژانویه: واقعی (64.6)شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایالات متحده بالاتر از پیش بینی ها (60.5) در ژانویه: واقعی (64.6)


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-michigan-consumer-sentiment-index-above-forecasts-605-in-january-actual-646-202301131500