سی ان ان: شی چین به ارتش گفته است که می خواهد چین تا سال 2027 تایوان را تصرف کند.

آنا کابررا گوینده و خبرنگار CNN در توییتی نوشت:

شی مدت هاست که می خواهد کشور جزیره ای را پس بگیرد. پس این جدید نیست. با این حال، با حمله پوتین به اوکراین با موفقیت محدود، شاید شی پیش از اقدام، با طرح نظامی خود کمی استراتژیک تر عمل می کند.


منبع: https://forexlive.com/news/cnn-chinas-xi-has-told-military-wants-china-to-have-capability-to-take-taiwan-by-2027-20220916/منبع: https://forexlive.com/news/cnn-chinas-xi-has-told-military-wants-china-to-have-capability-to-take-taiwan-by-2027-20220916/