سکوهای نفتی بیکر هیوز -1 به 589 کاهش یافت، اما سکوهای نفتی گاز طبیعی در هفته جاری 9 افزایش یافتند.


تعداد دکل‌های حفاری بیکر هیوز به پایان رسیده است:

  • دکل‌های نفتی -1 به 589 کاهش یافته است
  • Nat. دکل های گازی تا 9 تا 162
  • کل دکل ها از 8 به 754 می رسد

این مقاله توسط گرگ میچالوفسکی در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/baker-hughes-oil-rigs-down-1-to-589-but-nat-gas-rigs-move-up-9-in-the-current-week-20230317/