سوزوکی وزیر دارایی ژاپن: ما نمی گوییم چه زمانی مداخله می کنیم اما آماده انجام این کار هستیم

این اظهارات چیز جدیدی نیست، اما در مقایسه با نقاط تورمی از روز جمعه، کمی پایین آمده است. در همین حال، کورودا می گوید که سیاست های دولت و BOJ مکمل یکدیگر هستند و متناقض نیستند. منظورم این است که همه ما می دانیم چه کسی این شلوار را در ژاپن می پوشد، بنابراین ما فقط می توانیم منتظر بمانیم و ببینیم که آیا مقامات دولتی علاقه ای به دنبال کردن یک محور سیاسی بالقوه دارند یا خیر.


منبع: https://forexlive.com/news/japan-finance-minister-suzuki-we-will-not-say-when-we-will-intervene-but-ready-to-do-so-20221102/

  • در صورت وجود اقدام سوداگرانه در بازار FX آماده اقدام است
  • نمی‌گویم چه زمانی وارد عمل می‌شویم زیرا تاکتیک‌های ما را آشکار می‌کند
  • ین ضعیف دارای جنبه های مثبت و منفی است