سهام ایالات متحده در آخرین روز سال با کاهش در سراسر صفحه باز شد


شاخص های اصلی سهام ایالات متحده روز را با کاهش باز می کنند. شاخص NASDAQ راه را به سمت نزول پیش می برد.

شاخص ها امروز به دنبال پایان دادن به بدترین سال از سال 2008 هستند.

تصویری از بازار در حال حاضر نشان می دهد:

  • Dow Industrial Average -163.46 امتیاز یا 0.49% در 33057.35
  • شاخص S&P -25.86 واحد یا -0.67% در 3823.41 واحد
  • شاخص NASDAQ -105.19 امتیاز یا -1.00٪ در 10372.89
  • راسل 2000-14.70 امتیاز یا -0.83٪ در 1751.54

در بازار بدهی ایالات متحده، بازده بالاتر است:

  • 2 سال 4.409٪، + 4.2 امتیاز پایه
  • 5 سال 3.997٪ + 5.4 امتیاز پایه
  • 10 سال 3.869٪ + 5.1 امتیاز پایه
  • 30 سال 3.955٪ + 5.2 امتیاز پایه


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-stocks-open-the-last-day-of-the-year-with-declines-across-the-board-20221230/