سهام ایالات متحده با پیشروی شاخص S&P، با افزایش قیمت بسته می شوند

سودهای پشت سر هم برای شاخص های اصلی

شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده روز خود را با رشدی قوی به پایان می‌رسانند. سود امروز توسط S&P با افزایش 1.21 درصدی رهبری می شود. شاخص داو و نزدک حدود 1.0 درصد افزایش یافت.

اعداد نهایی نشان می دهد:

  • میانگین صنعتی داو +332.04 واحد یا 1.03 درصد در 32529.62
  • شاخص S&P با 45.80 واحد یا 1.21 درصد افزایش به 4072.42 واحد رسید.
  • شاخص NASDAQ 130.18 واحد یا 1.08 درصد رشد کرد و به 12162.60 رسید.
  • راسل 2024.68 امتیاز یا 1.34 درصد در 1873.02


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-stocks-close-higher-with-the-sp-index-leading-the-way-20220728/