سهام ایالات متحده با افزایش قابل توجه بسته می شود


شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده روز جمعه را با رشدی قوی به پایان می‌رسانند. برای هفته، نزدک برای سومین هفته متوالی با افزایش اندکی بسته شد، اما S&P و Dow هفته را با کاهش بسته اند.

اعداد نهایی نشان می دهد:

  • میانگین صنعتی داو 330.93 واحد یا 1.00 درصد افزایش یافت و به 33375.50 رسید.
  • شاخص S&P با 73.74 واحد یا 1.89 درصد رشد به 3972.60 واحد رسید.
  • شاخص NASDAQ با 288.18 واحد یا 2.66 درصد افزایش به 11140.44 رسید.
  • راسل 2000 30.99 واحد یا 1.69 درصد در 1867.33 افزایش یافت.

برای هفته معاملاتی:

  • Dow Industrial Average – 2.7% سقوط کرد
  • شاخص S&P – 0.66٪ کاهش یافت
  • شاخص NASDAQ 0.55 درصد رشد کرد
  • راسل 2000 -1.0439% سقوط کرد


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-stocks-close-with-solid-gains-20230120/