سهام اروپا عمدتاً در بازار آزاد تغییر چندانی نداشت

  • Eurostoxx تخت
  • آلمان DAX -0.1٪
  • آپارتمان فرانسه CAC 40
  • FTSE انگلستان + 0.6٪
  • اسپانیا IBEX + 0.7٪

احساسات گسترده‌تر بازار امروز واقعاً به چیز زیادی اشاره نمی‌کند، زیرا در بیشتر قسمت‌ها، سهام به نظر آزمایشی می‌رسند. معاملات آتی S&P 500 5 واحد یا 0.13 درصد کاهش یافت، در حالی که بازدهی خزانه داری فقط اندکی پایین تر است. نگاه منسجمی وجود ندارد و دلار برای شروع جلسه اندکی پایین‌تر آمده است و دامنه‌های باریک‌تری تاکنون حاکم بوده است.


منبع: https://forexlive.com/news/european-equities-mostly-little-changed-at-the-open-20221122/