سقوط بیشتر در قیمت ها بعید است – TDS

آب و هوای معتدل تاریخی تا ژانویه شاهد کاهش تقاضای گاز طبیعی بسیار کمتر از استانداردهای فصلی بوده است. آیا برای بازارهای گاز انتهایی وجود دارد؟ استراتژیست های TD Securities چشم انداز این کالا را تحلیل می کنند.

قیمت های ضعیف می تواند رشد تولید را در حال حاضر ثابت نگه دارد


منبع: https://www.fxstreet.com/news/natural-gas-further-rout-in-prices-is-unlikely-tds-202302031446

“در حالی که ضعف بیشتر قیمت ناشی از آب و هوا می تواند در کارت ها در آینده نزدیک باشد، ما پیش بینی نمی کنیم که با بازگشت Freeport LNG به طور بالقوه نشان دهنده سقوط قیمت ها باشد.”

ما انتظار داریم که قیمت‌های ضعیف می‌تواند رشد تولید را در حال حاضر ثابت نگه دارد، اما قیمت‌ها باید به کمتر از 2 دلار/MMBtu کاهش یابد تا باعث تعطیلی اقتصادی مواد شود.»

بخوانید:  تجزیه و تحلیل فنی EURUSD | فارکسلایو