سخنرانان فدرال رزرو در چهارشنبه، 9 نوامبر 2022 – ویلیامز، بارکین

1600 GMT، رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند، توماس بارکین

  • در مورد چشم انداز اقتصادی خود صحبت می کند

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/federal-reserve-speakers-coming-up-on-wednesday-9-november-2022-williams-barkin-20221109/

سران سخنگو در فدرال رزرو ایالات متحده به صحبت در مورد چگونگی افزایش نرخ بهره قبل از افزایش نرخ در برابر سرعت افزایش آنها پرداخته اند. همین امروز از این دو نفر انتظار بیشتری داشته باشید:

0800 GMT رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک جان ویلیامز

  • سخنان اصلی قبل از کنفرانس SNB-FRB-BIS در مورد جهانی ریسک، عدم قطعیت و نوسانات