سخنرانان فدرال رزرو در روز پنجشنبه، 18 اوت 2022 – جورج، کشکاری

استر جورج، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی:


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/fed-speakers-coming-up-on-thursday-18-august-2022-george-kashkari-20220818/

در دستور کار روز پنجشنبه به وقت آمریکا.

  • 13:20 به وقت نیویورک (1720 به وقت گرینویچ) رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی استر جورج شخصاً در مورد چشم انداز اقتصادی در مقابل انجمن صنعتی فیرفکس کانزاس سیتی صحبت می کند.
  • 13:45 به وقت نیویورک (1745 به وقت گرینویچ) نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس در جلسه پرسش و پاسخ در ضیافت ناهار فصل شهرهای دوقلو طلایی سازمان روسای جمهور جوان شرکت می کند.