سخنرانان فدرال رزرو جمعه، 18 نوامبر 2022 – کالینز

08:40 سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، سخنان افتتاحیه خود را قبل از کنفرانس “بازارهای کار در طول و پس از همه گیری” به میزبانی بانک فدرال رزرو بوستون ارائه می کند.

فقط یکی در برنامه

به نظر می رسد فدرال رزرو پذیرفته است که با افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم، مشاغل کاهش یابد.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/federal-reserve-speakers-friday-18-november-2022-collins-20221118/