سخنرانان بانک انگلستان امروز: مان

17:30 به وقت شرقی ایالات متحده، 2130 GMT:

  • کاترین ال مان، عضو کمیته سیاست پولی بانک انگلستان، به عنوان یک میزگرد در دانشکده تجارت بین‌المللی برندیس، اقتصاد تغییرات آب و هوایی “سیاست‌های اقلیمی و سیاست پولی: پیوند” شرکت می‌کند.

کمیته سیاست پولی بانک (MPC) با 7-2 رای به افزایش نرخ بهره 25+ در جلسه 23 مارس رای داد.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/bank-of-england-speakers-today-mann-20230419/

مان در جلسه مارس BoE رای افزایش نرخ بهره را +25bp داشت:

بخوانید:  بانک مرکزی کانادا انتظار داشت نرخ بهره را برای بقیه سال جاری بدون تغییر باقی بگذارد