سام بنکمن-فرید به دادگاه باهاما باز می گردد


سام بنکمن-فرید چند شب را در زندان باهاما گذراند و ظاهراً تصمیم گرفته است که اصلاً با استرداد مبارزه نخواهد کرد. اوایل این هفته شایعه شده بود که او استرداد را می پذیرد، اما زمانی که به دادگاه رسید، در عوض درخواست کپی از کیفرخواست خود در ایالات متحده کرد.

رویترز گزارش می دهد که او به تازگی وارد دادگاه باهاما شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/Cryptocurrency/sam-bankman-fried-returns-to-bahamas-courthouse-20221221/