ری دالیو در حال کشش سختی است


بلومبرگ گزارش ها که صندوق تامینی که توسط ری دالیو تأسیس شد – Bridgewater Associates – عمدتاً چیزی را که در حال شکل‌گیری به عنوان بهترین صندوق تامینی در بیش از یک دهه اخیر بود، خراب کرده است.

صندوق اصلی Pure Alpha در ماه اکتبر و نوامبر 13 درصد سقوط کرد تا سود سال تا به امروز را به 6 درصد کاهش دهد. صندوق Pure Alpha II در این دو ماه 20 درصد کاهش یافت تا سود YTD را به 7.8 درصد کاهش دهد.

امسال این سودها در مقایسه با اکثر صندوق‌های تامینی هنوز هم سود بسیار خوبی هستند، اما این یک ضربه بزرگ است، به خصوص با انتشار این مطلب در توییتر کانیه وست.


منبع: https://forexlive.com/news/ray-dalio-is-having-himself-a-rough-stretch-20221202/