رگبار تعطیلات بازار آسیایی که هفته آینده در راه است – راهنمای FX


کل هفته آینده کمی تعطیلات در آسیا خواهد بود.

نقدینگی بسیار نازکتر از حد معمول خواهد بود.

چین و ژاپن هفته آینده تعطیلات رسمی ندارند.

هنگ کنگ بسته است

  • دوشنبه 26 آذر
  • سه شنبه 27 آذر

سنگاپور بسته است

استرالیا (سیدنی و ملبورن) بسته شد

  • دوشنبه 26 آذر
  • سه شنبه 27 آذر

نیوزلند بسته شد

  • دوشنبه 26 آذر
  • سه شنبه 27 آذر


منبع: https://www.forexlive.com/news/a-barrage-of-asian-market-holidays-incoming-next-week-fx-guide-20221223/