روسیه می گوید که هنوز هیچ موردی از سقف قیمت نفت را مشاهده نکرده است


دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می‌گوید: «تا جایی که به ضرر و زیان‌ها مربوط می‌شود، هنوز هیچ کس به‌ویژه این بازی‌ها را ندیده است».

هنوز بحث بزرگی در مورد اینکه آیا این سقف‌ها تأثیر عمده‌ای بر درآمدهای نفتی روسیه خواهد داشت یا خیر، در جریان است، اما تا کنون خود این کشور هرگونه گمانه‌زنی را رد کرده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/russia-says-that-it-has-yet-to-see-any-cases-of-oil-price-caps-20230111/