روسیه دستور خروج از خرسون را صادر کرد

برخی در اوکراین هستند که فکر می کنند این یک حیله قبل از ضد حمله و تخریب سد توسط روسیه است.


منبع: https://forexlive.com/news/russia-orders-withdrawal-from-kherson-20221109/

وزیر دفاع روسیه به سربازان دستور داد از شهر خرسون و کرانه غربی رودخانه دنیپرو عقب نشینی کنند.

نشانه هایی وجود داشت که نشان می داد روسیه برای عقب نشینی از سمت شرق رودخانه دفاع می کند. این یک پیروزی بزرگ برای اوکراین است و کار روسیه را برای عقب راندن به غرب از دنیپرو سخت‌تر می‌کند.

اوکراین برای تصرف این منطقه می جنگد و روسیه در معرض خطر سیل و حمله احتمالی به سدی در بالای رودخانه بود.