روسیه بار دیگر تاکید می کند که به کشورهایی که سقف قیمتی را حمایت می کنند، نفت عرضه نخواهد کرد


آنها از موضع خود در اوایل این هفته کوتاه نمی آیند و این فقط به این معنی است که آنها تسلیم نمی شوند و با ضرر فرار نمی کنند. و بنابراین بازی پوکر ادامه دارد. قیمت نفت امروز با 0.7 درصد کاهش به 77.40 دلار در حال حاضر رسید.


منبع: https://forexlive.com/news/russia-reaffirms-that-it-will-not-supply-oil-to-countries-supporting-price-cap-20221124/