روز معاملاتی خود را درست شروع کنید. نگاهی فنی به برخی از جفت ارزهای اصلی hte

روز خود را درست در معاملات خود شروع کنید.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/get-your-trading-day-started-right-a-technical-look-at-some-of-hte-major-currency-pairs-20230208/

آیا شما نه تنها می خواهید بدانید که سطوح فنی کلیدی برای شروع روز معاملاتی خود چیست، بلکه می خواهید بدانید که چرا؟ در این ویدئو، من نگاهی به EURUSD، USDJPY، GBPUSD، و USDCAD می‌اندازم و عملکرد قیمت گذشته را درک می‌کنم و سرنخ‌های کلیدی از تکنیک‌های آینده را نشان می‌دهم و “چرا” را توضیح می‌دهم.

بخوانید:  دلار به مبارزه بیشتر ادامه می دهد