رهبران چین می گویند برنامه ای برای اجازه قرنطینه خانگی، برای تسهیل آزمایش کووید


شین هوا با بیانیه های خارج از دفتر سیاسی حزب کمونیست چین – رهبران در 6 دسامبر جلسه ای برگزار کردند.

  • چین سیاست پولی محتاطانه ای را حفظ خواهد کرد
  • سیاست پولی باید هدفمند و مقتدر باشد
  • سیاست مالی فعال و سیاست پولی محتاطانه را تا سال 2023 اجرا خواهد کرد
  • برای بهینه سازی اقدامات پیشگیری و کنترل همه گیر
  • تلاش ها باید در جهت افزایش تقاضای داخلی باشد
  • برنامه ریزی برای اجازه قرنطینه خانگی، برای آسان کردن آزمایش کووید

منتظر جزئیات بیشتر در مورد تغییرات سیاست کرونا هستیم


منبع: https://forexlive.com/news/chinas-leaders-say-plan-to-allow-home-quarantine-to-ease-covid-testing-20221207/