ردیاب GDPNow در سه ماهه چهارم فدرال رزرو آتلانتا از +2.7 درصد به +3.7٪ افزایش یافت.


برخی از داده های اقتصادی خوب امروز باعث جهش در ردیاب GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه ماهه چهارم به +3.7٪ از +2.7٪ شد.

«پس از انتشارات اخیر از سوی اداره سرشماری ایالات متحده، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده، و انجمن ملی مشاوران املاک، میزان رشد مخارج واقعی مصرف شخصی در سه ماهه چهارم و رشد سرمایه گذاری داخلی ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه چهارم از 3.4 درصد افزایش یافت. در این بیانیه آمده است: -0.2 درصد به ترتیب به 3.6 درصد و 3.8 درصد.

تقویم داده‌های هفته آینده بی‌صدا است، اما در اوایل ژانویه شروع به دریافت تصویر بهتری از نحوه تکان دادن سه ماهه چهارم خواهیم کرد.


منبع: https://www.forexlive.com/news/atlanta-fed-q4-gdpnow-tracker-rises-to-37-from-27-20221223/