رامسدن از BOE: تورم بالا خطری بزرگتر از انقباض بیش از حد است

بازار تا سپتامبر 70 واحد در ثانیه افزایش قیمت داشته است، از جمله احتمال 89 درصدی 25 واحد در ثانیه در 11 می.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/boes-ramsden-high-inflation-is-a-bigger-risk-tthan-over-tightening-20230421/

  • باید اطمینان حاصل شود که تورم پولی ایجاد نمی شود
  • من بر روی ادامه مسیر روی سفت شدن تمرکز کرده ام
  • فشار تورم ناشی از داخلی باقی می ماند
بخوانید:  تجزیه و تحلیل فنی NZDUSD | فارکسلایو