رامافوزای آفریقای جنوبی اسنادی را در دادگاه به چالش کشیدن گزارش تخلف رویترز ارسال می کند© رویترز. عکس فایل: سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در حالی که از باغ گیاه شناسی سلطنتی در طی یک بازدید دولتی در لندن، بریتانیا، 23 نوامبر 2022 قدم می زند، نگاه می کند.

ژوهانسبورگ (رویترز) – سخنگوی رامافوسا روز دوشنبه گفت، سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، اسناد دادگاهی را در اعتراض به گزارش هیئتی از کارشناسان که شواهد اولیه را در مورد نقض قانون اساسی و ارتکاب رفتار نادرست دریافت کرده است، ارائه کرده است.


منبع: https://www.investing.com/news/forex-news/south-africas-ramaphosa-files-court-papers-challenging-misconduct-report-2957583