رئیس بانک جهانی می‌گوید کندی اقتصاد جهانی ممکن است در سال 2023 ادامه یابد

دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی در حال صحبت با تلویزیون ایالات متحده، فاکس بیزینس است.

من مطمئن نیستم که گفتن اینکه کند شدن رشد اقتصادی جهانی ممکن است در سال 2023 به خوبی ادامه یابد، چیزهای جدیدی به مجموعه دانش فعلی اضافه می کند. مسائل انرژی (مخصوصاً برای اروپا)، افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی جهانی، ضعف چین… هیچ کدام از اینها مسائل تازه ای نیستند.

بیشتر در راه است


منبع: https://forexlive.com/news/world-bank-president-says-global-economic-slowdown-may-persist-well-in-2023-20220919/

بخوانید:  روسیه بار دیگر تاکید می کند که به کشورهایی که سقف قیمتی را حمایت می کنند، نفت عرضه نخواهد کرد