ذخایر هفتگی گاز طبیعی ایالات متحده -82B در مقابل -71B مورد انتظار است


  • قبل از +11B بود

ساخت هفته گذشته یک ساخت ضد فصل بود و مشکلات اخیر در بازار گاز طبیعی را برجسته کرد. این هفته کمی سخت تر شد، اما اکنون بازار بر پیش بینی های آب و هوا برای اواخر ژانویه متمرکز شده است.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/weekly-us-natural-gas-inventories-82b-vs-71b-expected-20230119/