دی گیندوس از بانک مرکزی اروپا: داده های تورم امروز و دیروز مثبت بوده است

  • پیروزی بر تورم هنوز وجود ندارد
  • اما مسیر درست است

او به گزارش هایی از اسپانیا، فرانسه و ایالت های آلمان تا کنون در این هفته اشاره می کند. همان‌قدر که این قرائت‌ها یک تحول مثبت برای تورم سرفصل سالانه است، قیمت‌های اصلی همچنان در جایی هستند که مشکل برای بانک مرکزی اروپا – حداقل در حال حاضر – وجود دارد. هنوز شاهد کاهش شدید آن نیستیم و باید دید که آیا این روند در ماه های آینده به همین منوال ادامه خواهد داشت یا خیر. هنوز خیلی روزهای اولیه است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-de-guindos-inflation-data-today-and-yesterday-has-been-positive-20230531/