دولت BOJ کورودا: BOJ باید سیاست فوق العاده آسان را حفظ کند

کورودا بارها و بارها تاکید کرده است که می خواهد دستمزدها برای بالا بردن تقاضا و تورم افزایش یابد. او می گوید که تورم فعلی در ژاپن به دلیل عوامل هزینه است و فقط گذرا است. افزایش دستمزدها و تقاضای بیشتر برای تقویت تورم به شیوه ای باثبات تر مورد نیاز است. BOJ انتظار دارد CPI در ژاپن از حدود سپتامبر/اکتبر کاهش یابد.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/boj-gov-kuroda-boj-must-maintain-ultra-easy-policy-20230203/

کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در حال عبور از سیم های خبری:

  • BOJ باید سیاست فوق العاده آسان را برای حمایت از اقتصاد، ایجاد محیطی برای افزایش دستمزدها برای شرکت ها حفظ کند

  • انتظار می رود دستمزدها به دلیل بازار کار بسیار فشرده به میزان قابل توجهی افزایش یابد