دولت ژاپن، BOJ، و FSA بعد از ظهر امروز ملاقات خواهند کرد – گزارش

اعتقاد بر این است که این نشست سه جانبه به منظور تبادل اطلاعات در مورد بازارهای مالی و بحث در مورد وضعیت جاری پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی برگزار می شود.

فقط کمی سر به بالا در صورت وجود برخی از سرفصل ها در اواخر امروز، اما آنها نباید تاثیر زیادی داشته باشند. من از قانونگذاران و سیاستگذاران انتظار دارم که مجدداً تأیید کنند که ژاپن در معرض خطرات و خطرات بسیار محدودی برای وضعیت قرار دارد.


منبع: https://www.forexlive.com/news/japan-government-bo-and-fsa-to-meet-later-this-evening-report-20230317/