در بحبوحه فقدان حمایت آشکار – Scotiabank در برابر ضررهای بیشتر آسیب پذیر است

پوند انگلیس با معامله جفت پوند/دلار در زیر سطح 1.14 ضعیف باقی می ماند. اقتصاددانان Scotiabank انتظار دارند کابل زیان بیشتری متحمل شود.

مقاومت کلیدی تا 1.1740/50 دیده نشده است

استرلینگ نرم است و همچنان به حمایت جزئی (پایین ترین سطح هفته گذشته) در ناحیه 1.1350/55 ادامه می دهد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-vulnerable-to-more-losses-amid-lack-of-obvious-support-scotiabank-202209191428

“مقاومت کلیدی 1.1740/50 دور است.”

روند گسترده‌تر پایین‌تر کابل در بازه‌های زمانی متعدد شدید و عمیق‌تر باقی می‌ماند و فقدان نقاط پشتیبانی آشکار در زیر بازار، جفت پوند/دلار آمریکا را در برابر ضررهای بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند.