در اینجا آمده است که چگونه EUR/USD اخیراً زیر برابری می‌تواند از نظر فنی به صعودی تبدیل شود

EUR/USD در روز دوشنبه به زیر 1.02 رسید، اما در بالا نگاه کنید، می گوید Scotia:


منبع: https://forexlive.com/technical-analysis/heres-how-the-recently-below-parity-eurusd-could-turn-to-technically-bullish-20220912/

تحلیلگران Scotiabank یک سطح نزدیک به بالا را برای توجه به اهمیت در تثبیت تصویر فنی صعودی برجسته کرده اند.

  • EUR(/USD) … پویایی قیمت برای این جفت ارز مثبت است، که روند صعودی قوی و کوتاه مدت را که در اوایل هفته گذشته ایجاد شد حفظ می کند.
  • ما شاهد پشتیبانی در 1.0050/55 در روز هستیم
  • سودهای ثابت بالای منطقه 1.02 از نقطه نظر میان مدت از نظر فنی صعودی خواهد بود.

EUR/USD چند افت زیر برابری داشته است اما تاکنون از زیر 1 انعطاف پذیری نشان داده است.