دالی فدرال رزرو: ما مصمم هستیم و بر کاهش تورم متمرکز هستیم

این با گفته های پاول مطابقت دارد که معمولاً در مورد دالی صدق می کند.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/feds-daly-we-are-resolute-and-focused-on-bringing-inflation-down-20221216/

در این نظرات سیگنال زیادی وجود ندارد.

  • احساس می کنیم کندی در راه است و هنوز راه زیادی در پیش داریم
  • ما با هدف ثبات قیمت فاصله زیادی داریم

بیشتر:

  • پیش بینی تورم من بالا رفته است
  • تورم کالاها کاهش یافته است، این همان چیزی است که ما به آن امیدوار بودیم
  • همین امر را می توان در مورد تورم قیمت مسکن نیز گفت
  • خدمات اصلی قبل از تورم مسکن هنوز کاملاً بالا است
  • تورم خدمات معمولاً کمی بیشتر طول می کشد تا این نوع تورم کاهش یابد، زیرا این تورم مربوط به بازار کار است.