داده های تجارت بین المللی ژاپن در ماه اکتبر: صادرات + 25.3٪ سالانه، واردات + 53.5٪ سالانه

نتیجه واردات سالانه بسیار زیاد است! زیر را ببینید:

برای ارقام m/m:

  • صادرات + 2.2 درصد
  • واردات +4.2%

هم صادرات و هم واردات در این ماه به رکورد بالایی رسیدند.

صادرات ژاپن در ماه اکتبر به:

  • اتحادیه اروپا + 28.1٪ سالانه
  • ایالات متحده + 36.5٪ سالانه
  • چین +7.7% سالانه


منبع: https://forexlive.com/news/japan-international-trade-data-for-october-exports-253-yy-imports-535-yy-20221116/