داده های استرالیا: آگهی های شغلی ANZ (اکتبر) % m/m … انتشار داده ها تا اوایل دسامبر به تعویق افتاد

جواب منفی. ANZ می‌گوید اکنون انتشار به تعویق افتاده است. تا 5 دسامبر.

هیچ دلیلی ارائه نشد با توجه به قدرت بازار کار استرالیا، شاید فردی که این نظرسنجی را گردآوری می کند به شغل دیگری رفته است، نمی دانم.


منبع: https://forexlive.com/news/australian-data-anz-job-ads-october-mm-data-release-delayed-until-early-december-20221107/

نظرسنجی بانک ANZ در استرالیا در مورد آگهی های شغلی.

من منتظر این داده ها در ساعت 0030 GMT در روز دوشنبه، 7 نوامبر 2022 بودم.