داده‌های سنگاپور: دسامبر NODX -3.3% m/m، فاقد تخمین مرکزی +1.0%


صادرات داخلی غیرنفتی سنگاپور (NODX) برای دسامبر 2022.

-3.3% m/m

  • انتظار می رود +1.0٪، قبل از -9.2٪

-20.6% سالانه

  • انتظار می رود -16.8٪، قبل از -14.6٪

کاهش سریع محدودیت‌های COVID در چین در پایان سال گذشته و انفجار متعاقب آن در تعداد موارد بر فعالیت اقتصادی تأثیر گذاشت. به عنوان بخشی از این واردات از سنگاپور آسیب دیده است که در این داده ها منعکس شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/singapore-data-december-nodx-33-mm-missing-the-central-estimate-of-10-20230117/