داده‌های اسپانیایی – تولید صنعتی در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر در هر دو متر و در سال کندتر است

NSA = تنظیم فصلی نیست

SA = تنظیم فصلی

همچنین، تولید صنعتی در اتریش در ماه اکتبر کندتر است، + 3.9٪ سالانه در مقایسه با 6.9٪ در سپتامبر.


منبع: https://www.forexlive.com/news/spanish-data-industrial-output-slower-in-october-than-in-september-both-mm-and-yy-20221209/

داده های اسپانیایی:

  • تولید صنعتی NSA + 2.2% سالانه در اکتبر در مقابل 3.6% قبل از آن
  • Industrial Output SA + 2.5% در اکتبر سالانه در مقابل 3.6% قبل
  • تولید صنعتی در اکتبر -0.4% m/m در مقابل -0.1% قبل
بخوانید:  همه نگاه ها به بازار اوراق قرضه است