خزانه داری آمریکا 15 میلیارد دلار اوراق قرضه 20 ساله را در اولین ساعت به حراج می گذارد.

آخرین مزایده دارای بازدهی بالای 3.92 درصد و دم 0.2 واحد پایه بود. پیشنهاد برای پوشش آن نزدیک به میانگین در 2.66X بود


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-treasury-to-auction-off-15-billion-of-20-year-bonds-at-the-top-of-the-hour-20230517/

خزانه داری آمریکا 15 میلیارد دلار اوراق قرضه 20 ساله را در بالاترین زمان به حراج می گذارد. میانگین شش ماهه مولفه های اصلی نشان می دهد:

  • پیشنهاد برای پوشش 2.65X
  • دم -1.0 امتیاز پایه
  • مستقیم (معیار تقاضای داخلی)، 18.0٪
  • غیر مستقیم (معیار تقاضای بین المللی)، 72.5٪
  • نمایندگی ها (بقیه را می گیرند)، 9.5٪

بخوانید:  GBP/JPY به رشد متوسط ​​روزانه بالای اواسط 161.00 پایبند است، فاقد اعتقاد صعودی است