خروجی ساخت و ساز منطقه یورو در ماه مارس -2.4٪ در مقابل +1.7٪ متر در متر قبل


  • قبل + 2.3%؛ به +1.7٪ بازبینی شد

با نگاهی به جزئیات، ساخت و ساز ساختمان 2.4 درصد و مهندسی عمران 2.3 درصد در ماه کاهش یافته است. و همچنین بازنگری ملایم تری برای شماره فوریه وجود داشت. اما قابل توجه بودن داده ها نسبتاً بی اهمیت است زیرا به داده های Q1 مربوط می شود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/eurozone-march-construction-output-24-vs-17-mm-prior-20230522/

بخوانید:  Westpac در نشست RBA در 6 دسامبر 2022 افزایش +25bp نرخ نقدی را پیش بینی می کند.